Felhasználási Feltételek


A weblap létrehozással a felhasználó beleegyezik a weblap tartalmában szereplő, az ahhoz kapcsoldó személyi és céges adatainak tárolásához, valamint a Felhasználási Feltételekbe.
A Kereso.info (Szolgáltató) kizárólag tárhely-szolgáltatás végez, tartalmi szolgáltatást nem.

A Kereso.info a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében egy közvetítő szolgáltató. Az oldalon megjelenő tartalmakat egyéni tartalomszolgáltatók hozzák létre, akik saját tartalmukat teszik közzé a Kereso.info tárhely szolgáltatón keresztül. 2001. évi CVIII törvény 8. § (8)-(11) értelmében a Kereso.info nem kezdeményezi az információ továbbítását, nem választja meg a továbbítás címzettjét illetve a továbbított információt nem választja ki, és azt nem változtatja meg.

A 2001. évi CVIII törvény 7. § (3) értelmében illetve következményeként nincs tudomása az információval kapcsolatos jogellenes magatartásról, vagy arról, hogy az információ bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. A 10. § b) meghatározott haladéktalan intézkedési kötelezettséget a közvetlen emailes elérhetőség által biztosítja.

A Kereso.info nem vállal felelősséget semmiféle kárért, és mint közvetítő szolgáltató nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen vagy közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek az üzemeltető weboldalain található információból fakadnak ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres eljárással, jogszabályokkal, törvényi rendeletekkel vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Az üzemeltető nem vállal felelősséget sem látogatói, sem felhasználói oldal felé a szolgáltatás teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, az oldal tartalmának törléséből eredő károkért.

Szolgáltató fenntartja a jogot az általános felhasználási feltételeinek egyoldalú módosítására a felhasználók előzetes hozzájárulása nélkül.

A Kereso.info mindenkori tulajdonosa fenntartja a jogot, hogy a felhasználó által létrehozott Kereso.info webhelycímen megjelenített tartalom (szöveg, kép, ábra, videó, hang, stb.) előzetes egyeztetés és értesítés nélküli megváltoztatására, szerkesztésére, a megjelenés felfüggesztésére és a tartalom törlésére.

A Kereso.info webcímen és az ehhez tartozó alcímeken a felhasználó nem helyezhet el más tulajdonában lévő szerzői joggal védett tartalmat, márkaneveket, jelképeket a jogtulajdonos előzetes írásos hozzájárulása nélkül.

A Kereso.info weboldalon csak a Felhasználási Feltételek elfogadása után lehetséges weboldal létrehozása.

Bármely más weboldallal azonos vagy nagyrészben azonos tartalmú weboldal létrehozása felesleges és tilos.

Tilos az oldal látogatottságát különböző speciális programokkal mesterségesen megnövelni. Ha ilyet észlelünk, akkor az oldalt törölhetjük, ezzel védve a szerver teljesítményét.

A Kereso.info weblapszerkesztő ingyenes szolgáltatás, ezért a mindenkori tulajdonos nem vonható felelősségre, amennyiben az elhelyezett tartalom technika okok miatt, vagy egyéb okokból nem jelenik meg, vagy törlődik.

A Kereso.info-nak nem áll módjában személyesen ellenőrizni (cenzúrázni) a létrehozott weblapokat és tartamukat, ezért azok tartalmáért a létrehozója a felelős!

Az illegális tartalmú és jogsértő tartalom hatósági eljárást vonhat maga után! A honlap mindenkori tulajdonosa nem vonható felelősségre és felelősséget nem vállal a rendszer használatából adódó bármilyen jogsértésért, és az abból eredő esetleges károkért.

Tilos trágár, durva, sértő, szexuális tartalmú, gyűlöletre uszító, fenyegető, szélsőséges tartalmú, valamint alkohollal, kábítószerekkel, gyógyszerekkel és üdülési csekkel, valamint banki és pénzügyi szolgáltatásokkal, szerencsejáték szervezéssel kapcsolatos és a Kereso.info érdekeit sértő tartalom megjelenítése. (Az 1999/LXXV törvény szerint: Tilos írásban, kép- vagy hangrögzítő, illetve más berendezés útján más személy szexuális szolgáltatását felajánlani, azt reklámozni vagy ilyen cselekményekben közreműködni.)

Tilos illegális tartalmú weboldal tartalom létrehozása és megjelenítése (pl: jogvédett termékek illegális másolatainak terjesztése, ezek letöltésének ösztönzése és elősegítése, okmányhamisítás, mobiltelefon függetlenítés, üdülési csekk reklámozása, és üdülési csekk vásárlási szándék megjelenítése).

Tilos rosszindulatú, rágalmazó és lejárató tartalom megjelenítése. A jogszabályok alapján akár hatósági eljárást is vonhat maga után az ilyen tartalmú weblap létrehozása.

Más nevében ártó szándékkal létrehozott, és egyéb vélhetően rossz szándékú weblapot létrehozók adatait a Kereso.info kiadhatja az illetékes személyeknek vagy hatóságoknak.

Amennyiben egy tartalom sérti a jogait, úgy kérheti eltávolítását a rendszerből.

A Kereso.info-en megjelenő tartalmakat és annak részleteit a Kereso.info felhasználhatja és megjelenítheti más webhelyen is, amíg azokat a weblap létrehozója a Kereso.info–n megjeleníti.

A Kereso.info előzetes figyelmeztetés és indoklás nélkül, megtagadhatja bárki honlap regisztrálását.

Az Kereso.info a hatóságokon kivül nem adja ki másnak a weboldal létrehozás, weboldal regisztráció kapcsán megkapott személyes adatokat.

A honlap üzemeltetői a felhasználó által megadott e-mail címre a honlappal kapcsolatos illetve más jellegű promóciós e-mail-t (hírlevelet) is küldhetnek.

A Kereso.info rendszerében regisztrált, létrehozott, megjelenített honlapok, weboldalak függetlenül a tartalmuktól vagy tartalmukkal együtt nem adhatóak bérbe, nem értékesíthetőek, és nem adhatóak cserébe javakért, szolgáltatásokért. Az esetleges bérbeadót, értékesítőt terheli minden a honlappal kapcsolatos kár, és a jogi eljárás, valamit a bűntetés teljes összege, és azok kamatainak megfizetése.

A fenti feltételek megszegése a regisztrált weblap és a tartalma, illetve a felhasználó minden oldalának előzetes és figyelmeztetés nélküli törlésével jár!

A fentiek ismeretében kijelentem, hogy a hatályos 2001. évi CVIII törvény értelmében egyéni tartalomszolgáltató vagyok.

Kijelentem továbbá, hogy az általam feltöltött adatokért teljes büntetőjogi felelősséggel tartozom, az ebből származó esetleges jogi következményekért szolgáltatómat (Kereso.info) semmiféle felelősség nem terheli. Hozzájárulok, hogy a szolgáltató előzetes hozzájárulásom nélkül megszüntesse regisztrációmat, amennyiben jelen szabályzatot megszegem!

Fontos figyelmeztetés!

A Kereso.info nem oktatja, nem sugalmazza, nem bátorítja és a weboldalain nem engedi meg a törvénysértő és erkölcstelen tartalmakat és tevékenységeket! A Kereso.info oldalainak önálló weboldal készítői egy közösséget alkotnak, mivel ugyanazt a webhelyet (Kereso.info) használják. A megjelenített jó minőségű tartalmakkal több és több látogatót vonzanak a Kereso.info oldalra is, ahol mindenki másnak is elérhető a honlapja. Tehát a szabályokat betartók segítik a többieket. Akik viszont alacsony színvonalú vagy erkölcstelen, törvénytelen tartalmakat jelenítenek meg vagy az itt tanultakat ártó módon használják fel, azzal ártanak a többieknek is!

A tisztességes weblapkészítők csoportjának védelmében, a szabályzatban leírtakat, a magyar és európai törvényeket és az erkölcsi szabályokat megsértőket egy figyelmeztetés után vagy figyelmeztetés nélkül kitiltjuk a Kereso.info oldalakról (és a Kereso.info tulajdonosainak érdekeltségébe tartozó minden webhelyről), és minden tartalmukat teljesen és véglegesen (visszanhatalanul) töröljük, kivéve azokat a másolatokat, amelyeket a hatóságokhoz továbbítunk a jogi lépéseink mellékleteként!

Tőlünk függetlenül, a weboldalunkkal bármilyen kapcsolatban lévő cégek és szervezetek is kitilthatják, korlátozhatják, és beperelhetik a szabályzatukat megszegő weblapokat és szerkesztőiket, tehát ezért sem érdemes megszegni a szabályokat és törvényeket.

Garancia és jótállás kizárása:

(a) CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLHATJA A SZOLGÁLTATÁSUNKAT. Kereso.info KIZÁR MINDEN NEMŰ GARANCIÁT ÉS JÓTÁLLÁST BÁRMINEMŰ KÁRÉRT VAGY ELMARADT PROFITÉRT AMELY BÁRMELY VÁLLALKOZÁST VAGY MAGÁNSZEMÉLYT ÉR ABBÓL KIFOLYÓLAG, HOGY A SZOLGÁLTATÁST HASZNÁLJA.

(b) A Kereso.info MINDEN IGYEKEZETÉVEL AZON VAN, HOGY FENNTARTSA A TÁRHELY SZOLGÁLTATÁST, AZONBAN A Kereso.info NEM FELELŐS SEMMILYEN KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT, KERESKEDŐI VAGY VÁSÁRLÓI ADAT ELVESZTÉSÉÉRT, BEVÉTEL ELMARADÁSÁÉRT VAGY BÁRMELY ÜZLETILEG ELSZENVEDETT KÁRÉRT, AMELY ABBÓL ADÓDIK, HOGY AZ ADATOK KÉSNEK, NEM ELÉRHETŐ AZ OLDAL, MÁS FELHASZNÁLÓK ÁLTALI ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÉRT VAGY BÁRMELY A JELEN SZOLGÁLTATÁSSAL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁBÓL ADÓDÓ KÁRÉRT. ÖN FELELŐS, HOGY AZ OLDALA ADATAI TÁROLVA LEGYENEK. A Kereso.info NEM GARANTÁLJA, HOGY (1) A SZOLGÁLTATÁS MEG FOG FELELNI BÁRMELY ELVÁRÁSÁNAK, (2) A SZOLGÁLTATÁS MEGSZAKÍTÁSMENTES, PONTOS, BIZTONSÁGOS VAGY HIBAMENTES LESZ, (3) A SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATAKÉNT LÉTREJÖVŐ EREDMÉNYEK PONTOSAK VAGY MEGBÍZHATÓAK LESZNEK (4) BÁRMELY TERMÉK, SZOLGÁLTATÁS, INFORMÁCIÓ VAGY BÁRMELY DOLOG, AMELYET EZEN SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL VÁSÁROL VAGY SZEREZ MEG VALAKI, MEG FOG FELELNI A KÍVÁNALMAINAK, ÉS (5) ÉS HOGY A SZOFTVERBEN TALÁLHATÓ BÁRMELY HIBÁT KI FOGJA JAVÍTANI.

(c) BÁRMELY LETÖLTÖTT VAGY MÁS MÓDON MEGSZERZETT TERMÉK, AMELYET EZEN SZOLGÁLTATÁS HASZNÁLATÁN KERESZTÜL SZERZETT MEG, CSAK ÉS KIZÁRÓLAG A SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE HASZNÁLJA BÁRMELY SZÁMÍTÓGÉPEN, ÉS CSAK ÉS KIZÁRÓLAG ÖN LESZ A FELELŐS AZ EBBŐL EREDŐ BÁRMELY NEMŰ ANYAGI KÁRÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELYET EZEN LETÖLTÖTT FÁJL, SZOFTVER, TERMÉK OKOZ A SZÁMÍTÓGÉPBEN.

(d) SEMMILYEN ÍROTT VAGY SZÓBELI INFORMÁCIÓ, AMELYET EZEN SZOLGÁLTATÁSON KERESZTÜL SZERZETT VALAKI, NEM TEREMT BÁRMELY GARANCIÁT, HACSAK EBBEN A SZABÁLYZATBAN NINCS KÜLÖN MEGEMLÍTVE.